За контакти

Платформата е собственост на „ЙЕТ.БГ” ООД, разработена е от Ring Media в сътрудничество с АСК Вромос. Компанията е със седалище гр. Бургас, ул. „Цар Калоян“ №94; ЕИК: 203298917; МОЛ: Мирослав Иванов Терзиев

Мирослав Терзиев

+359 89 448 4487
terzo@pitlane.tv

Радко Петров

+359 88 486 9294
radko@pitlane.tv

Как мога да се свържа със Съвета за електронни медии (СЕМ)?

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69
Тел: 02/ 9708810; Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg

X