Драг

8 Видео клипа

Най-бързата кола в България Един много специален Фолксгваген

Мислили ли сте какво можете да направите за 8 секунди? За какво биха ви стигнали 8 кратки мига – няколко премигвания на окото, няколко вдишвания и издишвания или няколко кратки мисли, преминаващи през ума ви. За толкова поне се сещам аз самият. Това време обаче е предостатъчно за най-бързата кола в състезанията по драг-рейсинг у […]
X