Рали Твърдица 2007 – GTV

1. #2 Popov Jasen – Popov Dilian Mitsubishi Lancer Evo IX CNG OMV Rally Team Bulgaria N4 1:03:19.6 101.7 2. #1 Donchev Krum – Valchev Stoiko Mitsubishi Lancer Evo IX Prista Oil Rally Team N4 1:04:14.4 +54.8 +54.8 100.2 0.51 3. #11 Staykov Plamen – Landov Slav Ford Fiesta ST ASC Bulgartabak N3 1:06:50.9 +3:31.3 +2:36.5 96.3 1.97 4. #12 Isaev […]
X