Connect with us

Излъчване на живо

Събитие Гледания Обща
продължителност
Платформи
Писта TIG TAG 2021 52 798 4 864 часа YouTube + Facebook
Писта Русе 2021 133 356 17 444 часа YouTube + Facebook + TVN
Писта Енеос 2021 38 257 5 737 часа YouTube + Facebook
Писта Бургас 2021 65 818 10 645 часа YouTube + Facebook
Писта Хасково 2020 64 793 5 968 часа YouTube + Facebook
Писта Стара Загора 2020 72 710 8 917 часа YouTube + Facebook
Писта Енеос 2020 48 233 4 011 часа YouTube + Facebook
Летен финал 2019 (картинг) 5 200 106 часа YouTube + Facebook
Писта Бургас 2019 119 495 14 702 часа YouTube + Facebook
Писта Стара Загора 2019 18 160 2 869 часа YouTube
Автородео Хасково 2019 450 81 часа YouTube
Планинско Шипка 2019 9 200 591 часа YouTube
Писта Лики Моли 2019 5 276 745 часа YouTube
ОБЩО 633 746 76 680 часа
Забележка: Събитията в таблицата са подредени в хронологичен ред

X